تبلیغات
Maharishi Open University مرکز یوگای ایران-زمین ممتازی
Maharishi Mahesh Yogi consciousness-based
Maharishi Open University
Broadcast Globally by Satellite and Internet

لینکستان

بازدیدهای امروز:
بازدیدهای دیروز:
كل بازدیدها:
كل مطالب:
كل نظرات:
ایجاد صفحه: - ثانیه
Home
Buy Online
Contribute to Peace Fund
The Maharishi Channel
Stay Informed
Raja Nader Raam  Dr. Mohammad Momtazi H.E. Dr. Bevan Morris

مدیتیشن :

 مدیتیشن چیست ؟   تکنیکی است ساده ، طبیعی ، آسان ، بی زحمت و موثر که  فواید بی شماری در زمینه های تکاملی  و     ... دارد . مدیتیشن مفهوم گسترده ای دارد و بسیاری از پژوهشگران در کشورهای مختلف به روی مدیتیشن و اثرات آن کار  می کنند . از گذشته های بسیار دور در میان افراد روحانی  و  روشن بین رایج بوده است و عرفای اسلامی به آن مراقبه     می گویند. زمانی که غربیها اخبار مربوط به تاثیر یوگا و مدیتیشن را از سازمانهای رسمی و علمی از جمله ؛ سازمان جهانی بهداشت (WHO) : یوگا ، راجا یوگا (مدیتیشن) ، سلامت تن و بهداشت روان شنیدند به این روش بیشتر توجه کردند و به آن روی آوردند و آنرا به عنوان روشی بسیار موثر و موفقیت آمیز در تمامی ابعاد معرفی نمودند.

مدیتیشن آزاد یک جریان ساده ، طبیعی و بدون تلاش است که به ذهن اجازه می دهد سطوح و لایه های ظرفیت و ظریفترین جریان فکر کردن را تجربه کند تا زمانی که فکر کردن پشت سر گذاشته شود و ذهن به سمت دو سرچشمه فکر (آگاهی خالص) در تماس مستقیم قرار گیرد. تکنیک مدیتیشن آزاد به زندگی کاری و شخصی ، پیش از هر چیز دیگر یاری می رساند ، خلاقیت ما شکوفا شده ، بیماری در واقع از بین رفته و ما بیش از آنچه در تصور مان می گنجد انرژی خواهیم داشت. از همه مهمتر با برداشته شدن فشار از سیستم عصبی ما ، چشمهایمان به زیبائیهای خلقت گشوده شده و از روزهایمان چنان لذت می بریم که گویی معجزه ای روی داده است .  آدمی همواره طالب دورانی بوده  که در آن آرامش ، سلامت ، شادی و صلح در دسترس باشد که اوج شکوفایی زندگی بیرونی و غنای زندگی تواماَ تجربه شود .

 به نظر می آید خستگی ها و فشارهای عصبی که در سیستم عصبی انسان جای می گیرند و ناشی از زندگی پرشتاب امروز می باشد ، چون غباری که بر آینه نشسته ، وجود آدمی را فرا گرفته است . برای آنچه که می خواهیم باشیم و آنچه که می باید باشیم ، کافی است غبار را از چهره بزدائیم تا ببینیم که خدا ، انسان را کامل آفریده است.

 تکنیک مدیتیشن آزاد با فراهم کردن یک استراحت عمیق و طبیعی به شکل ساده این فشارها را خنثی می نماید و موجب پیشرفت هر چه سریعتر انسان می گردد.

  اهداف اصلی مدیتیشن آزاد :

  -1پرورش کامل ظرفیت فرد :بر ذهن ، جسم ، روان ، محیط و رفتارهای اجتماعی فرد اثر می گذارد (افزایش ظرفیت ذهنی افراد عادی از%  5  و دانشمندان از% 12 به 100%

  -2بهتر شدن حاصل کار حکومت ها  :هر دولت و مردمی و هر مدیری که در اطاق خود می نشیند در آرزو و جست و جوی انجام دادن بهترین کارها برای ملت و مردم و مملکت خود می باشد ولی چون سطح آگاهی جامعه پایین است نتیجه منفی است.

  -3تحقق بخشیدن به بالا ترین اهداف در آموزش و پرورش :اهداف و آرمان آموزش ایجاد فردی کاملاَ پرورش یافته است ، با این خصوصیات: دانا ، کاردان ، پرانرژی ، اخلاق خوش و خوشحال و راضی و ...

  -4ریشه کن ساختن و از بین بردن مشکلات جهانی: جرائم ، اعتیاد و ... تمام اعمالی که نا خوشنودی انسان را به همراه دارد

  -5به حداکثر رساندن استفاده  هوشمندانه از محیط : انسان جزئی از هستی و محیط می باشد و با شناخت و آگاهی  ااز این امر در جهت و همسو شدن با طبیعت حرکت خواهد کرد و تمامی کارها بصورت طبیعی انجام می گیرد نتیجه نیز طبیعی می باشد.

  -6تحقق بخشیدن به خواسته های اقتصادی فرد و جامعه :استراحت بیشتر در تمرین مدیتیشن آزاد باعث انرژی بیشتر ، هوشیاری ، خلاقیت و ... میشود. استراحت در خواب 8% و استراحت در مدیتیشن آزاد 16% میباشد .در نتیجه افراد به حداکثر کار مشغول و در نتیجه دارای در آمد بیشتری می شوند .

   -7نائل شدن به اهداف معنوی انسان در نسل کنونی

  -----

 ... مدیتیشن آزاد باعث : کاهش استفاده از سیگار و الکل ، کاهش استفاده سوء از داروها ، تغییر در آثار آسم ، عادی کردن فشار خون کاهش عصبی بودن ،تغییر ضربان قلب ، تغییر در روابط با سرپرستان ، تغییر در روابط با همکاران ، تغییر در رضایت شغلی ، افزایش رضایت شغلی ،تغییر در بهره وری ، تغییر در عملکرد شغلی ، تغییر در نتایج نمرات درسی ، بهبود نتایج درسی دانشجویان ، تسریع در حل دقیق مسائل ، سرعت در حل مسائل ،افزایش قابلیت فراگیری ، رشد هوشمندی ، افزایش ضریب رشد هوشمندی ، افزایش تمرکز ، افزایش قدرت های فراحسی و... می شود

     
     
 
Copyright © All Rights Reserved by http://fmclassic.mihanblog.com